Styrelse

Ordförande:

Maggan Rubin
070-243 36 70
magganrubin@gmail.com

Vice ordförande:

Svante Zetterström 0431-10605

Kassör:

Christel Svensson
070-29 66 442

Sekreterare:

Ledamöter:

Karl-Erik Svensson
0431-45 02 77

Jonna Frisch                                                      073-389 52 52

Bosse Werner
070-662 15 81

Kjell Larsson
0431-36 15 16

Ersättare:

Jan Nilsson
070-247 78 00

Göran ”Pelle” Nilsson
072-510 39 39

Festkomitté:

Ansvarig:

Per Svensson
070-664 48 51

Curt Weil
070-580 02 02

Teknikkommitté:

Ansvarig:

Bosse Werner
070-662 15 81

Jan Nilsson
070-247 78 00

Kjell Larsson
0431-36 15 16

Rallykommitté:

Ansvarig:

Bosse Werner
0431-45 15 50
bosse@bjaremoppers.com

Kjell Larsson
0431-36 15 16

Maggan Rubin
070-243 36 70

Ewe Windahl
070-629 27 62

Jan Nilsson

070- 247 78 00

Cuno Hansen                                                                                                                              070-748 24 99

Revisorer:

Sammankallande:

Lars Thörnqvist
070-396 73 05

Ulf Lannes
0431-45 02 28

Ewe Windahl
0431-146 85

Ersättare:

Kerstin Långberg
0435-131 86

Valberedning:

Sammankallande:

Kurt Rubin

Gunnar Jansson

Jan Nilsson
070-247 78 00

Ersättare:

Vakant

Webbmaster:

Ansvarig:

Ursula Thell

0768664648
ursulathell@hotmail.com


Bankgiro: 5272-5496