Styrelse

Ordförande:

Maggan Rubin
070-243 36 70
maggan@bjaremoppers.com

Vice ordförande:

Nils-Eric Sebelius
070-543 89 35
nils-eric@bjaremoppers.com

Kassör:

Christel Svensson
070-29 66 442
christel@bjaremoppers.com

Sekreterare:

Jonna Frisch
073-389 52 52

Ledamöter:

Karl-Erik Svensson
0431-45 02 77

Bosse Werner
070-662 15 81

Per Svensson
070-664 48 51

Kjell Larsson
0431-36 15 16

Ersättare:

Svante Zetterström
0431-1 06 05

Curt Weil
070-580 02 02

Per-Olof Rupp
070-191 30 01

Festkomitté:

Ansvarig:

Per Svensson
070-664 48 51

Curt Weil
070-580 02 02

Teknikkommitté:

Ansvarig:

Bosse Werner
070-662 15 81

Roger Carolander
076-644 12 14

Kjell Larsson
0431-36 15 16

Rallykommitté:

Ansvarig:

Bosse Werner
0431-45 15 50
bosse@bjaremoppers.com

Karl-Erik Svensson
0431-45 02 77

Maggan Rubin
070-243 36 70

Ewe Windahl
070-629 27 62

Ersättare:

Kerstin Långberg
0435-131 86

Revisorer:

Sammankallande:

Lars Thörnqvist
070-396 73 05

Ulf Lannes
0431-45 02 28

Ewe Windahl
0431-146 85

Ersättare:

Kerstin Långberg
0435-131 86

Valberedning:

Sammankallande:

Micke Lindberg
0435-106 57

Rolf Långberg
0435-131 86

Rolf Nilsson
0431-208 65

Ersättare:

Jan Nilsson
070-247 78 00

Webbmaster:

Ansvarig:

Per-Olof Rupp
070-191 30 01
web@bjaremoppers.com


Bankgiro: 5272-5496